Andörjan 22km & 11km

Spåret är 11 km långt. Andörjan 22km kör 2 varv och Andörjan 11km 1 varv.