Spårsträckning Örjan & Lillörjan/Tjejmilen, U-klass, Parasport

Spåret är 10 km långt. Örjan kör 2 varv och Lillörjan/Tjejmilen 1 varv.
track 13,5 km