Andörjans historia

Någon gång under 1963 åkte Älvsbyns skidledare Konrad Johansson upp till Martin Lundberg i Vidsel för att diskutera ett eventuellt gemensamt långlopp mellan Vidsel och Älvsbyn. Konrad föreslog namnet ANDÖRJAN som betyder skidspår. Man kom överens om att starta i Vidsel och loppet skulle gå genom Vistträsk och med mål i centrala Älvsbyn.

ANDÖRJAN som 2005 firade 40-års jubileum åktes 1:a gången 1964. Under de 3 första åren skedde starten på Piteälven nedanför Vidsel, för att sedan följa älven några kilometer nedströms, innan spåret svängde upp mot Manjärv by. 1967 var det mycket vatten på älven och även spåret i övrigt var mycket blött, vilket resulterade i att beslut togs att starta uppe i Vidsels skidstadion i stället i fortsättningen.

Starten har sedan skett på samma ställe, tills 2002-års lopp, då starten flyttades till Älvsbyn och ANDÖRJAN genomfördes som ett varvlopp i Kanis. Banans sträckning mellan Vidsel och Älvsbyn har genom åren varierat en hel del, särskilt kring Vistträsk, där loppet passerade under de första åren, för att senare ansluta till Arvidsjaursvägen vid Lappurträsk. Vid 2 tillfällen åktes en helt annan sträckning, nämligen 1972 då loppet på grund av snöbrist följde vägen från Kullnäs till Kisträsk och därefter nuvarande skoterled till Nyfors och sedan Älvsbyn. Det andra året med avvikande sträckning var 2001 då loppet kortades till 40 km, då det följde en kraftledning från Avaträsk till Korsträsk. Målet har alltid varit i Älvsbyn, men på lite olika platser. Från början och fram till 1967 var målet på Lomtjärn mitt i Älvsbyn, för att sedan flyttas till Älvåkraområdet. 1994 flyttades målgången upp till Kanis skidstadion, där numera både start och mål är beläget. Vid två tillfällen 1992 och 1996 har loppet ställts in p.g.a. snöbrist. Många skidåkare har åkt de 5 milen mellan Vidsel och Älvsbyn genom åren. Som mest mer än 700 startande i slutet av 60-talet för att vid sekelskiftet vara nere i ca. 100 åkare. Efter att ha flyttat loppet i tid till före Vasaloppet har trenden vänt, och 2004 var deltagarantalet över 400 igen.
ÖRJAN, en kortare version (20km.) startades 1973 och 1997 startades ytterligare ett kortlopp ( 10 km.) och fick namnet TJEJMILEN för damer och LILLÖRJAN för herrar.

Åter till åkarna. Förutom alla lokala förmågor så har loppet även gästats av många världsstjärnor: Tomas Magnusson, Sven-Åke Lundbäck och Tomas Wassberg är några av de svenska landslagsmän som deltagit. Juha Mieto den grymme finländaren har också åkt ANDÖRJAN, men finns inte med på listan över segrare.

Många ledare och frivilliga har genom åren gjort det möjligt att genomföra loppet. Vi nämner bara Konrad Johansson med namn, eftersom han var den drivande kraften ända in på 80-talet, men det är som sagt många som bidragit till loppets fortlevnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *