Hitta till Andörjan

Tävlingsplatsen ligger vid Kanis skidstadion ca 2 km väster om Älvsbyn.
hitta