Nu ändras reglerna i Vasaloppet igen

Aftonbladet: SPORTBLADET 2017-01-17

Nu ändras reglerna i Vasaloppet – igen.

Det kommer bli dyrt att skräpa ner i spåren – och även elitåkarna drabbas.

– Det blir märkbara konsekvenser för den som bryter mot regeln, säger Eva-Lena Frick, vd för Vasaloppet.

Vasaloppet går ut med ett pressmeddelande och förklarar att de tar ”krafttag” för att komma till rät med allt skräp som slängs längs med spåren under loppen.

Här är konsekvensen: Blir du påkommen med att slänga skräp kommer du att bestraffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

– Tyvärr har skräpet i spåret snarare ökat på senare år och som ett led i vårt hållbarhetsarbete där vi har miljöarbetet i fokus väljer vi nu att se till att det blir märkbara konsekvenser för den som bryter mot regeln, säger Eva-Lena Frick.

Inför nya skräpzoner

Det här betyder att arrangörerna kommer att införa sju nya skräpzoner som kommer att placeras ut på lämpliga platser, med tydliga skyltar och symboler som visar vart skräpet ska slängas.

– Vi är inte ute efter att sätta dit någon samtidigt som vi vill visa att vi tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. Vi arbetar för att få till 100 procent källsortering men här behöver vi våra deltagares hjälp, säger Eva-Lena Frick.

Elitåkarna drabbas
Regeln med tidstillägg på 15 minuter kommer att gälla för alla deltagare, och det kan leda till att en deltagare flyttas ner ett startled i seedningen inför nästa års lopp. Vasaloppets personal kommer att utrustas med kameror för att kontrollera.

För elitåkarna gäller det att varje team själva ansvarar för att plocka upp skräpet efter sig. Vasaloppet har varit i kontakt med alla team och informerat om de nya reglerna.

– Vi kommer att ha personal på plats i de officiella langningszonerna som både informerar och bevakar att regeln följs, säger Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef.

FAKTA

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt

▪ I soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
▪ I de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontrol
▪ Där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/g9zyq/tidsstraff-for-nedskrapning-i-vasaloppssparen