Spåret

Nu är hela andörjanspåret kört med ett klassiskt spår samt

uppskyltat. På grund av snöbrist är fortfarande nedfarten mot ängarna

efter ca. 4,5 km inte bra. Åk försiktigt där.