Starten på Andörjan

Starten har flyttats idag till ny plats. Samma starttid.

Vi kommer att starta parallellt med upploppet och åka runt

stugan där matkontrollen är innan vi går ut på ordinarie spår.

Spåret kommer att köras i morgon bitti, dubbla spår hela vägen.

Om det inte kommer någon snö så kommer det att gå rejält fort

i utförslöporna.